جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa

بسمه تعالی

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

عنوان: تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی  SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa

استاد راهنما: دکتر عبدالمجید محمد زاده

اساتید مشاور: دکتر پژمان محمودی ، دکتر محمد یوسف علیخانی

دانشجو: رضا حکیمی آلنی

زمان: چهارشنبه 1396/9/8 – ساعت 12

مکان: کلاس 3