دانشکده پیرادامپزشکی

دانشکده پیرادامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده پیرادامپزشکی  در سال 1373 در بخشی از ساختمان دانشکده کشاورزی کنونی و در قالب آموزشکده دامپزشکی تاسیس شد و اولین دوره پذیرش دانشجو در همان سال انجام گرفت.

در نیمه دوم سال تحصیلی 80-1379 محل آموزشکده از دانشکده کشاورزی به محل کنونی یعنی بخشی از دانشکده مهندسی سابق منتقل گردید و در پایان سال 1388 پس از کسب موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در دو رشته بهداشت مواد غذایی و بهداشت و بازرسی گوشت در مقطع کارشناسی ناپیوسته به عنوان اولین دانشکده پیرادامپزشکی کشور فعالیت آموزشی خود را ادامه داد.