درباره گروه

درباره گروه


درباره گروه

 

گروه آموزشی یهداشت مواد غذایی در سال 1392 تاسیس گردید.

در حال حاضر این گروه با سه نفر عضو هیات علمی (استادیار) در امر آموزش دانشجویان در مقاطع و رشته های زیر فعالیت می نماید:

مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته یهداشت مواد غذایی

مقطع کارشناسی پیوسته

رشته بهداشت مواد غذایی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته یهداشت مواد غذایی