راه اندازی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

راه اندازی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی واقع در دانشکده پیرادامپزشکی راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات در جهت تسهیل امر پژوهش به اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میباشد.

مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی واقع در دانشکده پیرادامپزشکی راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات در جهت تسهیل امر پژوهش به اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میباشد. خدمات این مرکز شامل فروش حیوانات آزمایشگاهی پاک از قبیل موش و رت، پانسیون حیوانات و کمک به انجام تحقیقات، انجام جراحیهای تجربی، نمونه گیری و برخی آزمایشات بوده و مشمول تخفیف برای اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها میباشد.

 

تلفن های تماس:

دانشکده پیرادامپزشکی: 34227350-081

مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی: 34230977-081