سالن تشریح و کالبد گشایی

سالن تشریح و کالبد گشاییسالن تشریح و کالبد گشایی


گروه آموزشی: علوم درمانگاهی
نام آزمایشگاه: سالن تشریح و کالبد گشایی
نام سرپرست: دکتر ذوالحواریه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: