سالن جراحی و رادیولوژی

سالن جراحی و رادیولوژیسالن جراحی و رادیولوژی


گروه آموزشی: علوم درمانگاهی
نام آزمایشگاه: سالن جراحی و رادیولوژی
نام سرپرست: دکتر ذوالحواریه
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: