سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی نقش پروبیوتیک ها در صنعت غذا

سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

عنوان: بررسی نقش پروبیوتیک ها در صنعت غذا

استاد راهنما: دکتر عباسعلی ساری

ارائه دهنده:فاطمه خاقانی

تاریخ ارائه: یکشنبه 1397/10/02 ساعت 12

مکان: کلاس 3 دامپزشکی