سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: نقش و اهمیت انواع ریزپوشانی در زنده مانی باکتری های پروبیوتیک

سمینار کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

عنوان: نقش و اهمیت انواع ریزپوشانی در زنده مانی باکتری های پروبیوتیک

استاد راهنما: دکتر عباسعلی ساری

ارائه دهنده:سیده زهرا مهری نژاد

تاریخ ارائه: یکشنبه 1397/10/02 ساعت 12:45

مکان: کلاس 3 دامپزشکی