سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: توکسوپلاسما گوندی

سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

موضوع: توکسوپلاسما گوندی

 

اساتید راهنما:

خانم دکتر صادقی

 

دانشجو:

معصومه زندیه

 

 

زمان: (25 دی ماه 97) ساعت 12

مکان: سایت ارشد