سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی حضور ژنهای حدت iss&sitA،stx2،stx1 در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: بررسی حضور ژنهای حدت iss&sitA،stx2،stx1 در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر مرتضی یاوری

 

دانشجو:

بهزاد رادمهر

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 14

مکان: کلاس 2