سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی ژنهای مقاومت در باکتری اشریشیا کلی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان:

 بررسی ژنهای مقاومت در باکتری اشریشیا کلی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر علی گودرز تله جردی

 

دانشجو:

مصطفی محمد میرزایی

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 10

مکان: کلاس 3