سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان:بررسی بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریایی در ماهیان گرم آبی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان:

بررسی بیماری سپتی سمی هموراژیک باکتریایی در ماهیان گرم آبی

استاد راهنما:

دکتر علی گودرز تله جردی

 

دانشجو:

جواد طلوعی گیلانی

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 12

مکان: کلاس 3