سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی آئروموناس هیدروفیلا

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان:

بررسی ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی آئروموناس هیدروفیلا

استاد راهنما:

دکتر مرتضی یاوری

 

دانشجو:

مهدی نوری

 

زمان: (23 دی ماه 97) ساعت 11:30

مکان: کلاس 3