سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: مروری بر عفونتهای ناشی از موراکسلا

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: مروری بر عفونتهای ناشی از موراکسلا

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید محمد زاده

 

دانشجو:

احمد رضا بخشی دزفولی

 

زمان: (25 دی ماه 97) ساعت 15

مکان: کلاس شماره 3