سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: روش های تعیین تیپ سالمونلا

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: روش های تعیین تیپ سالمونلا

 

استاد راهنما:

دکتر پژمان محمودی

 

دانشجو:

کیمیا یاری

 

زمان: (24 دی ماه 97) ساعت 12

مکان: کلاس شماره 3