سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: باکتری ها و انتقال خون

سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان: باکتری ها و انتقال خون

 

استاد راهنما:

دکتر پژمان محمودی

 

دانشجو:

سارا لعلی

 

زمان: (24 دی ماه 97) ساعت 11:30

مکان: کلاس شماره 3