معرفی رشته های دانشکده

معرفی رشته های دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 در حال حاضر این دانشکده دارای یک رشته کاردانی دامپزشکی روزانه و شبانه، یک رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، دو رشته کارشناسی پیوسته بهداشت مواد غذایی و علوم آزمایشگاهی به صورت روزانه و شبانه و رشته های انگل شناسی ، باکتری شناسی و بهداشت مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد و دو رشته باکتری شناسی و ایمنی شناسی در مقطع دکتری می باشد.