پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مطالعه آلودگی اسب های همدان به گونه استرونژیلوس ولگاریس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی

 

عنوان:

مطالعه آلودگی اسب های همدان به گونه استرونژیلوس ولگاریس

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نوریان

 

اساتید مشاور:

دکتر حسین رضوان

دکتر زینب صادقی دهکردی

 

دانشجو:

حمزه علی یعقوبی امین لو

 

زمان: یکشنبه (8 مهر ماه 1397) ساعت 12:30

مکان: کلاس 3