پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بررسی میزان آلودگی بابزیا در اسب های استان همدان

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی

 

عنوان:

بررسی میزان آلودگی بابزیا در اسب های استان همدان

 

استاد راهنما:

دکتر زینب صادقی دهکردی

 

استاد مشاور:

دکتر مرتضی یاوری

 

دانشجو:

زهرا محمدی

 

زمان: یکشنبه (8 مهر ماه 1397) ساعت 9 صبح

مکان: کلاس 5