پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن بر پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

با عنوان:

بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن بر پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی

 

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی ساری

دکتر امیر دارایی گرمه خانی

 

دانشجو:

فریبا شعبانیان

 

زمان: (10 بهمن ماه 97) ساعت 11:30

مکان: کلاس 3 دامپزشکی