کسب رتبه تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97

کسب رتبه تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کسب رتبه تک رقمی دانشجویان و دانش آموخته گان دانشکده پیرادامپزشکی

کسب رتبه تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97

دانشجویان و دانش آموخته گان دانشکده پیرادامپزشکی به شرح ذیل موفق به کسب رتبه تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد سال 97 شده اند. هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی دانشکده پیرادامپزشکی این موفقیت را تبریک گفته و آرزوی موفقیت در همه شئون زندگی را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارند.

 

راضیه قاسمی

رتبه 1

رشته باکتری شناسی

آسو حاجی حسنی

رتبه 6

رشته باکتری شناسی

شادی سلیمی سلیمانی

رتبه 8

رشته باکتری شناسی

سید محمد امین نبوی

رتبه 9

رشته باکتری شناسی

سعید عزیزی

رتبه 8

رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

فاطمه قاسمی

رتبه 9

رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

فاطمه نیک بین

رتبه 2

رشته انگل شناسی دامپزشکی

مهدی بحرانی

رتبه 8

رشته انگل شناسی دامپزشکی