فارغ التحصیلی دانشجویان اولین دوره دکتری رشته باکتری شناسی در دانشکده پیرادامپزشکی

 
کد خبر: 12398    1396/11/30

اولین دانش آموختگان دوره دکتری رشته  باکتری شناسی دانشکده پیرادامپزشکی

آقای رضا حکیمی آلنی دانشجوی دکتری باکتری شناسی در تاریخ 96/11/18 از رساله دکتری خود تحت عنوان تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی  SCCmec) mec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa تحت راهنمایی استاد راهنما آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده و اساتید مشاور آقایان دکتر پژمان محمودی و دکتر محمد یوسف علیخانی دفاع نمودند و همچنین آقای آرام شریفی دانشجوی دکتری باکتری شناسی در تاریخ 96/11/28 از رساله دکتری خود تحت عنوان بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم  استافیلوکوکوس اورئوس­های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه­ها تحت راهنمایی استاد راهنما آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده و اساتید مشاور آقایان دکتر تقی زهرایی صالحی و دکتر پژمان محمودی دفاع نمودند. 

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند