جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 
کد خبر: 6459    1395/12/02

جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

با عنوان: جستجوی باکتری لیستریامونوسیتوژنز در گوشت های (قرمز، مرغ ، ماهی) عرضه شده در سطح شهر همدان

استاد راهنما: آقای دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

توسط آقای یوسف خالدیان در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/11 ساعت 11 در کلاس شماره 2 دانشکده پیرادامپزشکی برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند