جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 
کد خبر: 6494    1395/12/08

جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

با عنوان: تاثیر ضد میکروبی اسانس سیر و اسانس نعنا و تواماً روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در شرایط آزمایشگاهی

استاد راهنما: آقای دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

توسط آقای علیرضا فدوی در روز دوشنبه مورخ 1395/12/16 ساعت 11 در کلاس شماره 1 دانشکده پیرادامپزشکی برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند