جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

 
کد خبر: 7865    1396/03/02

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

موضوع:"بررسی میزان آلودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان "

استاد راهنما: سرکار خانم صادقی دهکردی

دانشجو: هیدخت رضائیان

زمان برگزاری دفاع: 1396/3/3 –  ساعت 12 ظهر

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند