کد خبر: 6475    1395/12/04
جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییبا عنوان: بررسی اثر پوشش دهی با تخم شربتی بر جذب روغن و راندمان سرخ کردن قارچ سوخاری
کد خبر: 6459    1395/12/02
جلسه پروژه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
با عنوان: جستجوی باکتری لیستریامونوسیتوژنز در گوشت های (قرمز، مرغ ، ماهی) عرضه شده در سطح شهر همدان
کد خبر: 6450    1395/12/01
جلسه پیش دفاع دکتری آقای محمد معافی
موضوع: بررسی نقش محور اینترلوکین 12 و اینترفرون گاما در بیماران مبتلا به لشیما نیای جلدی التیام ناپذیر
کد خبر: 6142    1395/10/22
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان: جداسازی و شناسایی عوامل کلی فرعی از نمونه های شیر ورم پستان گاو
کد خبر: 6141    1395/10/22
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان: روشهای تشخیص عفونت روده ای سالمونا در گاو
کد خبر: 6139    1395/10/22
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی با عنوان:کنترل فساد در ماست های همزده
کد خبر: 6138    1395/10/22
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:اهمیت آلودگی و تشخیص استرونژیلوس اسب
کد خبر: 6137    1395/10/22
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی با عنوان:بررسی نقش فیلم ها و پوشش خوراکی در افزایش ماندگاری مواد غذایی
کد خبر: 6102    1395/10/19
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:نئوسپورا کانینوم تک یاخته ی شناخته شده عامل سقط طوفانی در گاوهای دامداران
کد خبر: 6101    1395/10/19
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی
ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان: مروری بر نئوسپورا کانیوم و روش تشخیص آن در سطح جمعیت گاوی
 |<  <  1 2 3 4  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند