کد خبر: 5553    1395/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
موضوع:" مطالعه اثرات درمانی نانو داروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانو چیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی"
کد خبر: 5499    1395/07/03
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع:" مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی در ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان" 
کد خبر: 5498    1395/07/03
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع:" جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان"
کد خبر: 5457    1395/06/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
موضوع:" بررسی گونه های مختلف آناپلاسما در گاوهای شهر تالش با روش مورفولوژیک و مولکولی"
کد خبر: 5438    1395/06/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
موضوع:" شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (E-A) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در شهر همدان"
کد خبر: 5415    1395/06/17
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسیموضوع:" بررسی فراوانی سرمی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گربه های شهر کرمانشاه"
کد خبر: 5412    1395/06/17
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسیموضوع:" شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان"
کد خبر: 4043    1395/03/12
برگزاری اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
برگزاری اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (student congress on veterinary clinical pathology)
کد خبر: 3534    1394/11/24
راه اندازی مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی واقع در دانشکده پیرادامپزشکی راه اندازی شده و آماده ارائه خدمات در جهت تسهیل امر پژوهش به اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه میباشد. 
 |<  <  1 2 3 >  >|
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند