بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 15693    1397/02/16
برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع باستان انگل شناسی
کارگاه آموزشی با موضوع باستان انگل شناسی در ایران  با حضور دکتر غلامرضا مولوی
کد خبر: 12451    1396/12/06
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع: شناسایی عفونت های روده ای سالمونلایی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395
کد خبر: 12450    1396/12/06
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع:جداسازی و شناسایی عوامل استرپتوکوکی در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های همدان
کد خبر: 12375    1396/11/24
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم  استافیلوکوکوس اورئوس­های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه­ ها
کد خبر: 12360    1396/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع:جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395
کد خبر: 12359    1396/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی
موضوع:جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز
کد خبر: 12292    1396/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
موضوع: بررسی وضعیت عفونت مادرزادی نئوسپورایی در جنین گاوهای آبستن کشتار شده در کشتارگاه کرمانشاه
کد خبر: 12270    1396/11/14
جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی
تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی mec(SCCmec)  و پلی مورفیسم ژن های coa و spa
کد خبر: 12236    1396/11/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
موضوع: تاثیر پوشش دهی ژل آلوئه ورا غنی شده با عصاره دارچین بر عمر انبارداری میوه ی خرمالو
کد خبر: 12071    1396/10/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
موضوع: ارزیابی پوشش خوراکی نانوالیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسید سیتریک بر ماندگاری جوجه کباب آماده پخت
  < 1 2  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند