درباره گروه

 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی در سال 1383 تاسیس شده و موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته علوم ازمایشگاهی گردید.

در حال حاضر این گروه با هفت نفر عضو هیات علمی (دو دانشیار چهار استادیار و یک نفر مامور به تحصیل) در امر آموزش دانشجویان در مقاطع و رشته های زیر فعالیت می نماید:

مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته علوم آزمایشگاهی

مقطع کارشناسی پیوسته

رشته علوم آزمایشگاهی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته انگل شناسی

رشته باکتری شناسی 

مقطع دکتری تخصصی

رشته ایمنی شناسی

رشته باکتری شناسی