سالن تشریح


گروه آموزشی: دامپزشکی
نام آزمایشگاه: سالن تشریح
نام سرپرست: آقای خوشروزی
مرتبه علمی:
تلفن: 081-34233307
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای خوشروزی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: