اساتید دانشکده

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری

مرتضی یاوری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
فریبا رستمی جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
الهه قیطاس رنجبر جداسازی کلی فرم ها از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395 کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 1412071 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
درمانگاه مامائی 1 1410024 1 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول پرورش گوسفند 1410003 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 02 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/18 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
اصول تلقیح مصنوعی دام 1410005 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تکنیکهای تولید مثل دام 1413118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
داروشناسی- فارماکولوژی 1410017 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات کالبدگشائی 1 1410027 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/17 (12:00 - 14:00) ترم دوم 1398
مامائی دامپزشکی 1410035 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول کالبدگشائی و نمونه برداری 1410006 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3