آزمایشگاه مرکزی دانشکده با هدف ارائه خدمات پژوهشی به اعضای هیأت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و دانشگاه‌ تاسیس شده است. این آزمایشگاه با بهره گیری از تجهیزات زیر نقش مهمی در ارائه خدمات پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ایفا می کند:

 

دستگاه  ترموسایکلر (Thermocycler)

دستگاه سنجش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (Real Time PCR)

دستگاه طیف سنجی نانودراپ (Nano Drop)

دستگاه الکتروفورز (Electrophoresis)

دستگاه عکسبرداری ژل (Gel doc)

دستگاه وسترن بلات (Western blotting)

دستگاه خوانش گر الایزا (Micro Plate Reader)

حمام اولتراسونیک (Ultrasonic Cleaner)

حمام آب گرم/ بن ماری (Water bath)

دستگاه تولید آب خالص بدون یون (Deionizer)

هود جریان آرام و خطی (Laminar Flow Hood)

فریزر منفی هشتاد درجه سلسیوس

فریزر منفی بیست درجه سلسیوس

یخچال چهار درجه سلسیوس

دستگاه اندازه گیری پی اچ (pH meter)

آنکوباتور دی اکسید کربن دار (CO2 incubator)

میکروسکوپ وارونه (Inverted microscope)

سانتریفوژ  (Centrifuge)

سانتریفوژ یخچال دار (Refrigerated centrifuge)

میکروفیوژ (Microcentrifuge)

دستگاه هم زن (Vortex)

ترازو  (Balance) با دقت 0.0001 گرم

هیتر - همزن مغناطیسی (Heater-Stirrer)

دستگاه سنجش طیف نوری (Spectrophotometer)

تانک ازت (Nitrogen container)

...

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند