اساتید دانشکده

زینب صادقی دهکردی

زینب صادقی دهکردی

زینب صادقی دهکردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سهیل یاری بررسی وضعیت تیلریوز گوسفندی در استان ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
امید بیات ارزیابی لاروکشی اسانس های نعنا و رزماری در مبارزه با لارو پشه کولکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
فرانک پیری بررسی الودگیهای انگلی دستگاه گوارش کپور ماهی و ماهی خالدار سد وحدت سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/26
ارژنگ پرتواندازان پور بررسی میزان آلودگی به توکسوپلاسما در جنین های سقط شده گوسفندو بز در استان کردستان با روش های ملکولی وهیستوپاتولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سحر حاتمی بررسی میزان آلوگی اجرام پیروپلاسمایی ( بابزیا و تیلریا) در تک سمی های روستایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/03
روشن حاصلی جگرلویی بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی نسبت به بیماری های انگلی در شهر های همدان و کرمانشاه در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
هیدخت رضاییان بررسی میزان الودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان کارشناسی ارشد 1396/03/03
صادق صالحی گیلانده بررسی وضعیت الودگی آناپلاسموز گاوی دراستان گیلان(شهرستان تالش)با روشهای ریخت شناسی ومولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمزه علی یعقوبی امین لو مطالعه آلودگی اسب های همدان به استرونژیلوس ولگاریس کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
علی محمودی بررسی انگل های خارجی گوسفند و بز در کامیاران کردستان ر سال 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/10
مریم محمودی پور بررسی وضعیت الودگی بابزیوز گوسفندی در کشتارگاه همدان با روش مرفولوزیک و مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
ابراهیم نوروزی بررسی میزان آلودگی Encephalitozoon cuniculi در خرگوشهای آزمایشگاهی مراکزتحقیقاتی و خرگوشهای وحشی با روشهای مولکولی کارشناسی ارشد 1394/01/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انگل شناسی(تک یاخته ها ) 1413063 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بیولوژی و فیزیولوژی انگلها 1413271 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حلزون شناسی 1413274 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
قارچ شناسی 1413237 1 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
قارچ شناسی 1413237 1 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
قارچ شناسی 1413178 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارآموزی آزمایشگاه مرکز تشخیص 2 1413280 3 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 18:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 61 - 67 از 67 نتیجه
از 4