دانشجوی دانشگاه بوعلی‌سینا به مقام اول برگزیده نخستین المپیاد علمی دانشجویی کنه‌شناسی ایران رسید

17 02 2024 07:08
کد خبر : 6691931
تعداد بازدید : 519

آقای مهدی فارسی دانشجوی مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی‌سینا موفق به کسب رتبه اول نخستین دوره المپیاد علمی دانشجویی کنه‌شناسی ایران شد.

المپیاد علمی دانشجویی کنه‌شناسی ایران با هدف کشف استعداد‌های درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آن‌ها بـه مطالعـه و تحقیـق در دوران تحصـیل و ایجـاد فرصت‌های مناسب برای اعتلای علمی آنان توسط انجمن کنه‌شناسی ایران (acarology.ir/fa) برگزار می‌شود و در آن دانشـجویان سال سوم و بعد از آن در مقطع کارشناسی در رشته‌های مهندسی گیاهپزشکی، علوم دامی، زیست شناسی جانوری، علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی، حشره شناسی پزشکی، و دانشجویان سال چهارم و پس از آن در مقطع دکتری حرفه‌ای دامپزشکی در زمینه‌های مختلف علوم مرتبط به هرنا‌ها و تین‌ها (mites and ticks) از جمله رده بندی، ریخت شناسی، زیست شناسی، رفتارشناسی، کنترل بیولوژیک، اکولوژی، تکامل، تبارشناسی، فیزیولوژی، بیماریزایی و همه گیرشناسی به رقابت می‌پردازند.

در المپیاد سال ۱۴۰۲ جوایز نقدی برای نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ بیست میلیون ریال، پانزده میلیون ریال و ده میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین نفرات اول تا پنجم به مدت ۹ سال (۳ دوره) بدون پرداخت هزینه ثبت نام به عضویت انجمن کنه‌شناسی در خواهند آمد.

شایان ذکر است المپیاد سال ۱۴۰۲ در ۱۵ بهمن ماه با شرکت ۳۰ داوطلب به صورت همزمان در ۱۵ دانشگاه کشور برگزار گردید.