نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود (62.8k)
فرم معرفی به استاد دانلود (486.7k)
معرفی نامه کارآموزی مرکز تشخیص 2 دانلود (129.2k)
معرفی نامه کارآموزی مرکز تشخیص 1 دانلود (129.2k)
معرفی نامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته دانلود (136.1k)
فرم درخواست ثبت پروژه(کارشناسی پیوسته) دانلود (193.8k)
فرم درخواست ثبت پروژه (کارشناسی ناپیوسته) دانلود (193.8k)
کارآموزی در کارخانه های فرآوری غذاهای دریایی دانلود (739.5k)
کارآموزی در کارخانه های فرآوری گوشت دانلود (735.8k)
کارآموزی در کارخانه های فرآوری شیر دانلود (736.1k)
کارآموزی در آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی دانلود (745.8k)
فرآیند انتخاب واحد دانلود (606.7k)
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانلود (339.5k)