نمایش اسناد و رسانه‌ها

فرم های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سوالات متداول در خصوص مهمانی و انتقالی دانشجویان دانلود (53.9k)
فرم درخواست ثبت پروژه کارشناسی بهداشت مواد غذایی دانلود (29.1k)
معرفی نامه کارآموزی در کارخانه های فرآوری گوشت دانلود (49.0k)
معرفی نامه کارآموزی در کارخانه های فرآوری شیر دانلود (49.1k)
معرفی نامه کارآموزی در کارخانه های فرآوری غذاهای دریایی دانلود (49.2k)
معرفی نامه کارآموزی در آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی دانلود (49.4k)
معرفی نامه کارآموزی در کشتارگاه های صنعتی دام و طیور دانلود (49.2k)
معرفی نامه کارآموزی در کارخانه های روغن، قند، غلات، کنسروسازی و یا سردخانه مواد غذایی دانلود (49.7k)
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانلود (434.3k)
فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود (62.8k)
فرم معرفی به استاد دانلود (486.7k)
معرفی نامه کارآموزی مرکز تشخیص 2 دانلود (129.2k)
معرفی نامه کارآموزی مرکز تشخیص 1 دانلود (129.2k)
معرفی نامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته دانلود (136.1k)
فرم درخواست ثبت پروژه(کارشناسی پیوسته) دانلود (193.8k)
فرم درخواست ثبت پروژه (کارشناسی ناپیوسته) دانلود (193.8k)
فرآیند انتخاب واحد دانلود (606.7k)
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانلود (339.5k)