درباره دانشکده

تاریخچه و معرفی دانشکده

               دانشکده دامپزشکی در سال 1373 در قالب آموزشکده دامپزشکی با راه­ اندازی رشته کاردانی دامپزشکی در بخشی از ساختمان قدیمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تاسیس شد و در نیمه دوم سال 1379 به محل فعلی نقل مکان نمود.
               پس از اخذ موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی برای راه ­اندازی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی، از سال تحصیلی 85-1384 پذیرش دانشجو در این رشته انجام شد. در ابتدای سال 1389 با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در دو رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد غذایی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت و بازرسی گوشت، این واحد آموزشی به عنوان اولین دانشکده پیرادامپزشکی کشور به فعالیت خود ادامه داد. در ادامه توسعه فعالیت­های آموزشی این دانشکده، دوره­ های کارشناسی پیوسته در رشته­ های علوم آزمایشگاهی و بهداشت مواد غذایی نیز به ترتیب در سال­های 1392 و 1397 راه­ اندازی شد.
               دوره­ های تحصیلات تکمیلی از سال 1390 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد انگل­ شناسی در دانشکده راه­ اندازی شد و در سال 1391 دوره کارشناسی ارشد باکتری­ شناسی و دوره­ های دکتری ایمنی­ شناسی و باکتری­ شناسی نیز به دانشکده اضافه شدند و پذیرش دانشجو برای آن­ها انجام شد. در ادامه توسعه دوره­ های تحصیلات تکمیلی دانشکده، از سال 1392 نیز دوره کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی راه­ اندازی شد.