فرم های تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی نامه کارآموزی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دانلود (199.6k)
فرم اعلام آمادگی جهت دریافت مجوز برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (41.2k)
فرم اعلام آمادگی جهت دریافت مجوز برگزاری جلسه دفاع پایان نامه دکتری دانلود (41.9k)
فرم اعلام آمادگی جهت ارائه پروژه تحقیقاتی دانلود (41.5k)
فرم اعلام آمادگی جهت ارائه سمینار دانلود (42.0k)
فرم قبل دفاع دانلود (44.4k)
فرم دفاع دکترا دانلود (45.3k)
فرم اعلام آمادگی جهت تشکیل جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(2) دانلود (122.0k)
مجوز حضور دانشجو خارج از ساعت اداری(1) دانلود (48.5k)
سوالات متداول در خصوص مهمانی و انتقالی دانشجویان دانلود (53.9k)
راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانلود (434.3k)
راهنمای ثبت درخواست نیاز به بررسی توسط کارشناس دانلود (714.2k)
نحوه ثبت و درخواست سمینار دانلود (754.6k)
نحوه درخواست دفاع از پایان نامه و رساله دانلود (2,437.4k)
نحوه درخواست آزمون جامع دانلود (2,154.3k)
فرم درخواست انصراف از تحصیل دانلود (62.8k)
آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی 98-1397 و پس از آن دانلود (266.2k)
فرم تمدید سنوات نیمسال تحصیلی ششم دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (153.5k)
فرم انتخاب استاد راهنما دانلود (62.7k)
فرم تسویه حساب مالی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود (884.4k)
مراحل ثبت پروپوزال (Irandoc) دانلود (1,903.5k)
فرم درخواست شرکت در همایش های داخلی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (34.0k)
فرم درخواست تمدید سنوات نیمسال یازدهم دانشجویان دکتری دانلود (123.2k)
فرم تعهدنامه اصالت اثر (کارشناسی ارشد) دانلود (76.6k)
فرم تعهدنامه اصالت اثر (دکتری) دانلود (76.5k)
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما دانلود (62.5k)
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری دانلود (144.0k)
فرم انتخاب استاد راهنما جهت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (62.7k)
فرم ارزشیابی و گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد (گزارش 3 ماهه دانلود (105.7k)
راهنمای ثبت اطلاعات در سایت پژوهشگاه مدارک علمی ایران دانلود (3,371.4k)
دستورالعمل اعطای وام دانشجویان دکتری دانلود (2,125.7k)
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانلود (169.8k)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانلود (274.3k)
استعلام موضوع پایان نامه دانلود (34.4k)
فرمت پایان نامه دانلود (890.9k)