اساتید دانشکده

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه

سیدمسعود ذوالحواریه   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر ظرفیت آنتی اکسیدان تام بدن با استفاده از ویتامین E بر الگوی بیان ژن های التهابی و التیامی در بیماری لیشمانیوز جلدی در مدل موش BALB/c کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
شناسایی پروفایل بیان ژنهای پرواینفلاماتوری (پیش التهابی) در زخم های ناشی از لیشمانیا ماژور در موش آزمایشگاهی BALB/C کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
تأثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
الهام بیات مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/02
شهریار سن نماری استفاده از گرافت کپسول کلیوی جهت ترمیم نقص حالب فوقانی (مطالعه تجربی روی حیوان) دکتری دانلود 1395/01/31
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 02 | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
درمانگاه درونی 1 1410020 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00)
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
درمانگاه طیور 1 1410022 1 03 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
درمانگاه طیور 1 1410022 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
درمانگاه طیور 1 1410022 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
بیماریهای طیور 1410012 1 01 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
بهداشت و پرورش دام و طیور 1412078 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
درمانگاه درونی 1 1410020 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 02 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
اصول جراحی و جراحیهای مقدماتی 1410007 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (09:00 - 10:00)
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
درمانگاه جراحی 1 1410018 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3