اساتید دانشکده

عباسعلی ساری

عباسعلی ساری

عباسعلی ساری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر پوشش دهی با موسیلاژ دانه اسفرزه بر خواص کیفی گوشت سینه مرغ فرآوری شده در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/16
بررسی تأثیر استویا ربادیانا برتونی بر ویژگی های کیفی پودر ژله فراسودمند کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/04
بررسی کیفیت دوغ های صنعتی عرضه شده در سطح شهر همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/06
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
بررسی تأثیر عصاره ی گیاه کاپاریس اسپینوزا بر ویژگی های کیفی سس مایونز کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/10
مهسا اقبالیان راد بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تاثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
خدیجه جمشیدی فر بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پوست انار بر مهار ملانوزیس میگو کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
صابر حسنی بررسی اثر فیبر جو بر زندمانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب و ارزیابی خواص حسی و ویسکوزیته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حکیمه حسن عبدالی بررسی اثرات پوشش دهی ژل آلوئه ورا غنی شده با عصاره دارچین بر عمر انبارداری میوه خرمالو کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فاطمه خاقانی بررسی اثر ژل دانه ریحان(Ocimum basilicum) بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
زهرا راستیان تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
نگار ساسانیان بررسی اثرات ضد قارچی اسانس های روغنی آویشن دنایی و مرزه بر روی آسپرژیلوس فومیگاتوس در دوغ ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
غلامعلی سهرابی شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیرهای خام تحویلی به کارخانه ی صنعتی شیر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فریبا شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
مهناز شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی پوست سبز گردو استخراج شده به روش ماکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
زهرا شهبازی بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حدیث کهریزی تأثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیده سحر میرمعینی بررسی میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ججونی در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
آرزو مشیری روشن تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سیده زهرا مهری نژادچوبری بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و بازرسی گوشت 1410009 2 01 | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/29 (08:30 - 10:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) 1412093 3 01 | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30)
بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1412007 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
تغذیه انسان 1412084 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها 1412012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 1412086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412011 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00)
بهداشت و بازرسی گوشت 1410009 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:00)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) 1412093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30)
بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1412007 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
تغذیه انسان 1412084 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412100 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412100 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3