پاتولوژی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: پاتولوژی
نام سرپرست: دکتر نوریان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34229050
تلفن داخلی: 306
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم نیک بین
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

برگزاری کلاسهای عملی آسیب شناسی، بافت شناسی، سلول شناسی و تهیه مقاطع میکروسکوپی

مشارکت و. همکاری با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه جهت پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی