راه های ارتباطی دانشجویان با دانشکده

راه های ارتباطی دانشجویان با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان گرامی بدون نیاز به مراجعه حضوری می توانند از طریق مسیرهای ارتباطی زیر برای انجام امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی خود اقدام کنند:

 

♦ اداره آموزش دانشکده : 08134226062

- مسئول آموزش دانشکده (آقای سویزی): 08134229050 داخلی 250 ...

- کارشناس تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده (خانم مرادی): 08134229050 داخلی 244

- ایمیل دفتر آموزش دانشکده: vetfaculty@basu.ac.ir

 

♦ مدیر گروه پاتوبیولوژی (آقای دکتر محمودی): 08134210555 (مستقیم) و

08134229050 (داخلی 278) ... ایمیل: mahmoodi_pezhman@basu.ac.ir

 

♦ مدیر گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ( خانم دکتر بازرگانی): 08134229050 (داخلی 272) ... ایمیل: b.bazargani@basu.ac.ir

 

♦ مدیر گروه علوم درمانگاهی (آقای دکتر صادقی نسب): 08134229050 (داخلی 260) ... ایمیل : sadeghinasabali@basu.ac.ir