نواقص موجود در پرونده دانشجویان ورودی 98

نواقص موجود در پرونده دانشجویان ورودی 98


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نظر به عدم وصول تاییدیه و ریزنمرات و گواهی موقت پایان تحصیلات مقطع قبلی به آگاهی میرساند،چنانچه مدارک گفته شده حداکثر تا تاریخ 99/7/30به اداره آموزش دانشکده واصل نگردد از ادامه تحصیل ایشان جلوگیری خواهد شد.

نقص پرونده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

بهنوش خاشعی

 مهدی دهقانپور

الهه قیطاس رنجبر

 

دکتری98

 

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته و مدرک اصلی ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کارشناسی پیوسته ندارد.

تاییدیه و ریز نمرات کاردانی و کارشناسی تاپیوسته ندارد.

مریم کرموندی

فرزاد نعمتی

محمد سلیمی

مهناز قوزیوند

زهرا بحیرایی

بهاره کریمی

فاطمه قاسمی

 

 

 

کارشناسی ارشد98

نقص پرونده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

فقط مدرک کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

فقط مدرک کاردانی ندارد.

فقط مدرک کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

. فقط مدرک کاردانی ندارد.

فقط تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

. فقط مدرک کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

فقط مدرک کاردانی ندارد.

مدرک و تاییدیه و ریز نمرات کاردانی ندارد.

شقایق احسانی بهرمن

سیاوش باقری

جواد برزگر

عماد بنی مهدی دهکردی

زهراجانجانی

مینا حسینی پا رودباری

سید سجاد درخشان

زهرا رحیمی فر

میعاد رضایی ملال

بهنوش سالاری

لیلا سعادتی فرد زارع

هما سماواتی

سلمان ظفری

گلناز علی پور

علی قمریان

حسین محمدی

لیلی مرادی

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی 98