بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان ورودی 1400

قابل توجه دانشجویان ورودی 1400


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شیوه نامه کلی آموزش مجازی برای نودانشجویان 4001 و آموزش نرم افزارهای ادوب کانکت و درس افزار توسط مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه منتشر شد.

basu.ac.ir/article/2568923