اساتید دانشکده

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
تاثیر عصاره ی سماق و اسانس آویشن دنایی بر کارایی فیلم خوراکی زئین در ماندگاری فیلة مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
علی ذوالفقاری تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
فاطمه قاسمی تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
مریم کرموندی اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
حلیمه مطلبی نژاد تاثیر عصاره ی سماق و اسانس آویشن دنایی بر کارایی فیلم خوراکی زئین در ماندگاری فیلة مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
زهرا اسپرورینی تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
پوراندخت برخورداری اثرات عصاره پوست میوه سیب به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس زنجبیل بر روی ویژگی های کیفی گوشت ران مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
سمیرا جوانی سراجی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/14
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
محدثه عبداللهی بهینه سازی تاثیر پوشش غنی شدة آلوئه ورا با اسانس گلپر بر ماندگاری برش های میوة پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
بهداشت و صنایع غذایی 3(فراورده های دریایی) 1412095 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی 1413120 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
مدیریت تضمین کیفیت 1412102 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اصول نگهداری مواد غذایی 1412090 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:30) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
بهداشت و صنایع غذایی دریایی 1412013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 1412025 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بهداشت و صنایع غذایی 3(فراورده های دریایی) 1412095 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی 1413120 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
مدیریت تضمین کیفیت 1412102 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 63 نتیجه
از 4