اخبار

کارگاه آموزشی ژورنالیسم علمی با عنوان "Nuts and Bolts of Scientific Writing and Publishing" با همکاری دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا و اساتیدی از دانشگاه های باری ایتالیا و برنو جمهوری...

یک‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۸

اطلاعیه ها