درباره گروه

 

گروه آموزشی علوم درمانگاهی در سال1373 تاسیس گردید.

در حال حاضر این گروه با پنج نفر عضو هیات علمی (یک نفر دانشیار و چهارنفر استادیار) در امر آموزش دانشجویان رشته دامپزشکی در مقطع کاردانی فعالیت می نماید.