دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

فهرست دروس ارائه شده

مجموع نتایج: 1937
دانشکده‌ها:
نیم‌سال:
مقطع:
تاریخ به‌روزرسانی: 1402/12/18
نام درس استاد دانشکده/پژوهشکده واحد زمان ارائه درس نوع مقطع نیم‌سال
شناسایی علف های هرز زهرا ایزدی کشاورزی 2 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
سنتز پیشرفته محمدعلی زلفی گل شیمی و علوم نفت 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارآموزی قضایی عملی مهدی حمزه هویدا علوم انسانی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کارگاه طراحی شهری 2 محمدسعید ایزدی هنر و معماری 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی تجدید حیات شهری محمدسعید ایزدی هنر و معماری 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی کلوئید و سطح سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فیزیک 2 سعید عزیزیان شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 آرش تیرانداز شیمی و علوم نفت 1 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مباحث نوین در شیمی معدنی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
طیف سنجی در شیمی معدنی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی آلی فلزی رضا آزادبخت شیمی و علوم نفت 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی معدنی 1 بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
شیمی فلزات واسطه مهدی بیات شیمی و علوم نفت 3 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
صنایع شیمی معدنی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون علمی شیمی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
متون علمی شیمی بابک نعمتی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضیات 2 حسین عابدی اندانی کشاورزی 3 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبرخطی حسین عابدی اندانی علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جبر خطی حسین عابدی اندانی مهندسی 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2(دانشگاه فرهنگیان) غلامرضا صفاکیش همدانی شیمی و علوم نفت 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فلسفه ریاضیات غلامرضا صفاکیش همدانی علوم پایه 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ریاضی عمومی 2 غلامرضا صفاکیش همدانی شیمی و علوم نفت 3 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الگوریتم و محاسبه مهدی قیاسوند علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
برنامه سازی پیشرفته مجید یوسفی خوشبخت علوم پایه 4 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کدگذاری شبکه مهدی قیاسوند علوم پایه 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
معادلات دیفرانسیل مجید یوسفی خوشبخت عمومی 3 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1403